VALANCES         


Box pleated valance


Box pleated valance

Soft shaped valance
 

Flat valance with fesons  

                                               

  Empire Shaped Top with bullion fringeSmocked diamond valance